Kategorie

Najczęściej kupowane

Polityka prywatności obowiązująca w firmie 4 ART Anna Zadora

1. Sklep internetowy 4 ART gwarantuje wszystkim swoim Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Zadora 4 ART z siedzibą w Chorzowie przy ul. Powstańców 55 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dniem 1998-02-24 Numer NIP 6272267967 Numer REGON 273833205

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep 4 ART swoich danych osobowych podczas procesu rejestracji w Sklepie lub podczas składania zamówienia bez rejestracji. Dane osobowe niezbędne są do zawarcie i realizacji Umowy o Świadczenie Usług takich jak utworzenie Konta Klienta dzięki czemu uzyskuje on dostęp do historii zakupów, programów lojalnościowych, rabatów, zarządzania swoimi zgodami. Zamówienia i wykonania zawartej umowy w szczególności potwierdzenia jego złożenia, wysłania zakupionych produktów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem.

Jak również:
Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji)

W ograniczonym zakresie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej przekazujemy naszym partnerom wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówień. Są to firmy spedycyjne, doręczające przesyłki z zamawianymi przez Klienta materiałami. Firmy obsługujące płatności elektroniczne, płatności kartą w sklepie internetowym oraz realizujące na rzecz Administratora usługi wynikające z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji.

We wszystkich tych przypadkach powierzanie tym podmiotom danych osobowych odbywa się w oparciu o umowy lub stosowne przepisy i regulaminy, zobowiązujące strony do zachowanie poufności z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

3. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, nieograniczonego dostępu i przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody powierzającego, żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem, cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będące przedmiotem przetwarzania to :

  • imię i nazwisko
  • dane teleadresowe, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  • nazwa firmy w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy lub instytucje
  • adres do doręczeń jeżeli jest inny, niż dane do faktury
  • numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania zwrotów zapłaty przez Sklep 4ART
  • NIP w przypadku zakupów dokumentowanych fakturą

 

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i zrozumiały dla osób, przez które zostały powierzone. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Formularz wypełniany przez Klienta w trakcie zakładania konta, a także proces autoryzacji (logowania) do konta użytkownika i zasobów Administratora, realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dane służące do autoryzacji osoby korzystającej ze sklepu są szyfrowane, a dostęp do konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Pliki cookie

Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będą Państwo musieli każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Państwa zainteresowań. Pliki cookie umożliwiają zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl co ułatwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Państwa , na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania Państwa klientów ze Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych.

Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl opuszczenia Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl lub zamknięcia przeglądarki.

Stałe pliki są przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy

- Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.4art-sklep.pl logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

- Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

- Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

- Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Państwu wyświetlone produkty dostosowane do Państwa zainteresowań.

- Pliki reklamowe są to pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Państwu reklama dostosowana do Państwa zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe.

- Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google), z których korzystają Państwo, ze Sklepem.

Co zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na Państwa urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Państwa o zapisaniu danego pliku na Państwa urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażona zostaje zgoda, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Pozostałe informacje

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Nasz panel administracyjny korzysta również z geolokalizacji, tj. sprawdza, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składane jest zamówienie. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

W celu realizacji swoich praw, wynikających z Polityki Prywatności, jak i w innych sprawach, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: 4ART Anna Zadora, ul. Powstańców 55, 41-500 Chorzów

poczty elektronicznej: sklep@4art-sklep.pl

telefonicznie: +48 32 726 73 27

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

W wypadki zmiany zapisów treści Polityki Administrator poinformuje o tym fakcie użytkowników w sposób zgodny w wymaganiami dyrektywy o ochronie danych osobowych.